2016

ASK STORE VANDVÆRK

 

Generalforsamling

 

Afholdes på Malling Kro, onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19.00

Dagsorden:

1.                Valg af dirigent / valg af referent

 2.                Formandens beretning                                                            

 3.                Grundvandskortlægning

 4.                Regnskab og budget

5.                Valg af bestyrelse

 6.                Valg af suppleant

På valg er:

Niels Iversen, modtager genvalg

På valg er: Jens Peder Rasmussen

7.                Nye krav til vandforsyningen

 8.                Indkomne sager

9.                Hjemmeside

10.           Evt.

 På generalforsamlingen vil de seneste prøvningsrapporter for vandværkets vandkvalitet være fremlagt.

 

FORMANDENS BERETNING

FOR 2015

UNDER PUNKTERNE:

 1. 1.     DRIFTEN DET SIDSTE ÅR
 2. 2.     KVALITETSSIKRING
 3. 3.     BORINGER /FORURENING
 4. 4.     PUMPEHUS
 5. 5.     UDPUMPNINGSANLÆG
 6. 6.     VPU
 7. 7.     FFV

 

 

1.     Driften det sidste år

Da vi tog herfra generalforsamlingen sidste år den 19/3 tog vi hul på 9 mdr. kamp. En kamp så lang og led man næsten ikke kan forstille sig det. Vi håber ikke i har mærket for meget til det, vi har i hvert fald forsøgt at få det til at fungere så generne blev minimeret så meget som muligt.

Anlægget blev taget i brug natten til torsdag, fredag kørte det, lørdag havde vi den første dag uden vand, vi brugte en hel lørdag på værket, sammen med en montør, der vidste at nogle kontraventiler  var monteret forkert…….. Ja så som om det bare var det.

Men der kørte det da et par dage, men så virkede det heller ikke. Vi ventede efterfølgende på en ny suge manifold, men lige inden lev af denne, fik vi en mail om dette ikke var nødvendigt..

I den mellem liggende periode var vi på værket 3-5 gange i døgnet. Jeg satte mig ned og skrev en mail til Silhorko, kunne se den ikke var helt sober,  så en ny blev forfattet, i mildere toner, men stadig et utroligt surt opstød.

Opstødet gav genlyd helt op på chef gangen i Silhorko og udløste pronto selvransagelse og i løbet af 3 -5 dage ville Silhorko komme med en løsning. Hvilket de også gjorde, men ak. Hullet i gulvet skulle laves større, større suge spids, større manifold, ændring af rør mv. Det blev planlagt og udført.

Men det var ikke nok, i natte timerne var udfordringen at der kom luft i pumperne, og derfor ikke kunne pumpe når forbruget steg om morgenen. Der blev monteret udluftningsanlæg på vægen, der blev monteret bagskyld på pumperne, men intet hjalp. Ulrik og jeg skiftedes til at tage natte tjansen på værket med at udlufte pumper, ca. 1-2 gange hver nat.

Vi har taget billeder af pumper der kørte fuldstændig vildt og tosset op og ned i tryk og hastighed i stedet for at stoppe når der ikke var forbrug. Vi har gjort nærmest alt muligt for at dokumentere hvad der skete om natten, ja det kunne vi jo lige så godt når vi stod der ovre…. Vi har pumpet vand ud der nærmest var lige så hvid som mælk. Strømforbruget steg, men ingen havde en løsning.

Efter 6 mdr. så det ud til at problemet var knækket, der var lavet lidt forbedringer og ændringer, vi havde en jævn forsyning i 14 dage, alt så skønt ud, men afgangstrykket var sinket med 0,2 bar, fint, men den skal jo også kunne køre på 4,5 bar, hvilket vi indstillede den til, og sørme om ikke problemerne tog til igen.

Forfra igen…. Vi måtte selv få Grundfoss ind på banen, vi trak på alle tangenter både i VPU og I Alectia, vi holdt stor møde, for at fremme indsatsen fra alle parter, da vi virkelig var ved at køre sur i det. Ulrik truede med at sætte dem på alarmlisten så de kunne se hvor sjovt det var at tage på værket 1-2 gange om natten.

Ingen kunne finde en løsning, vi lavede indløb i tank om, så at det plaskede ned i tanken, for at frigive aktiv kulsyre, stoppede iltning på filter 2 for at ilte i tank ved plaskeffekt for at se om det kunne hjælpe, men ingen effekt. Grundfoss ændrede pumpe styringen ”tilbage” som de sagde og intet andet, en sen aften, og vupti alt kørte som det skulle.

Silhorko bad om en redegørelse fra Grundfoss, men sikke en gang møg. Redegørelsen går i store træk ud på at gengive hvad der skete i løbet af de 9 mdr. uden at tage ansvar for noget, Silhorko er så heller ikke meget bedre, men nu kører det uden problemer.

Alt ekstra udstyr monteret i værket for at afhjælpe problemerne er afmonteret igen da de ingen virkning havde.

 

2.     Kvalitetssikring

Vi fik DGE til at lave kvalitetssikringen for os, som vi efterfølgende har fået godkendt ved kommunen.

 1. 3.     Boring / forurening

Vi havde i sommeren et forhøjet indhold af 4CCP et (hormon middel) i vandet vi pumpede op i den boring vi kalder den gamle. det skal lige siges at vi ikke har været over grænseværdierne på noget tidspunkt.

Vi havde brøndboerne fra Højfeldt ude med tv og inspicere borerøret. Der kunne ses en utæthed, hvor den er samlet da den blev lavet om fra brønd i jorden til pumpehus oven på jord.

Vi blev ved sidste gennemgang af værket med Aarhus Kommune Natur og miljø pålagt at blende udluftning på boringen af.

Vi gjorde store indsigelser, men deres ord vejer tungt. Så men anmærkning blev disse monteret. Brøndborerne var gode til at hjælpe os der, så vi tog kontakt til Natur og Miljø og forelagde dem sagen. Der var skiftet ud i bemandingen der inde og Lone Mussin kunne godt se problemstillingen, men mente ikke den kunne tilbageføres 100 % til dem.

Så et forlig om en deling af regningen blev indgået.

VI blev pålagt en del vandprøver i forbindelse med det forhøjede pesticide tal,  dem kan man ikke undslå sig, så da boringen var gravet fri og nyt tætning isat, har vi ikke kunne se problemet siden.

 1. 4.     Pumpehus

Vi er desværre ikke færdige med udpumpningshus følgetonnen. Vi står jo som bekendt i en situation hvor vi ikke ejer det jord vi er på. Sagen i korthed går ud på at få det tinglyst at vi i fremtiden har lov at være de steder hvor vi har boringer, vandværk, tank og pumpehus.

Det er og har været en langtrukket affære, mest fordi det ikke har været muligt at finde det originale dokument med I/S stiftelsen.

Men der arbejdes på sagen.

 

5.     Udpumpnings anlæg

Der er kun kort tilbage om det punkt at sige at driften kører godt nu. Vi har fået udvidet garantien til 3 år og inden udløb af garantien bliver der u/b lavet service på anlægget.

 

 1. 6.     VPU

VPU er blevet omdannet således at der skal en generalforsamling til nu, lige som her. den første af slagsen bliver her den 5/4. Kort om den sag er at det ikke mere er lovligt at lave en forening man indbetaler til og så får en ydelse uden at betale skat af den også.

Dvs. at vi faktisk kunne blive pålagt at betale skat af nødforbindelsen, samt ligeså med BNBO zonerne samt indvindingsområde erstatning hvis det bliver aktuelt, som jeg ha forstået det.

Det er grunden til at det er lavet om og køre som en forening nu, det giver ingen problemer.

Der er nogle vandværker der har meldt sig ud af VPU. De mener ikke de for noget for deres penge….. den er jeg så ikke enige med dem i. De har lavet by kampanger mod sprøjtning, da man har fundet ud af, at det mere er by boer der ikke kan dosere sprøjtning end det er landmænd.

De har lavet en stor kampagne i Mårslet, Beder og Malling. Nu kommer turen til Stavtrup, men de har meldt sig ud af VPU. I samme område skal man til at Lave grundvandssikring dvs. aftaler med Landbruget om at have områder der ikke må dyrkes og nogle der ikke må sprøjtes, De skal selvfølgelig kompenseres for dette, og når man ikke er medlem af VPU hedder det egenbetaling.

Jeg fortalte for et par år siden om Hinnerup Vandværk der var blevet pålagt at grundvandsikre, det kostede 20 mio. kr. De var så heldige at NST ville hjælpe med skovrejsning hvilket hjalp lidt på pengene. Det er så en ting at VPU har pengene, en det er også dem der tager kontakten til de berørte Landmænd/lodsejere og finder en løsning. Jeg tror ikke der er meget der ville kunne ødelægge en lille samfund som f.eks. vores hvis det  vandværket der skulle ud og lave aftale, og finde pengene til at betale med, Der vil være sure hoveder både ved lodsejere og vandværksbrugere om pris osv.

Derfor er det bla. en god løsning.

 1. 7.     FFV

Foreningen af forbruger eget vandværker. Den hed før Private vandværker. men igen pga. jura fik vi lavet navnet om, da der gælder helt andre regler når noget er privat som når det er forbruger eget…

Selv same forening var jeg formand for frem til generalforsamlingen i juni måned sidste år. Stavtrup vandværks næstformand Hans Erik Jørgensen. Der brugte foreningen til at fremføre hans politiske holdninger samt modstand i mod alt samarbejde mellem alle.

Jeg har da sjældent oplevet magen til total mangel på empati, adskillelse af holdninger og arbejde samt tro at man bare kan bruge løs af andres penge uden at stoppe op og tænke sig om hvad de skal bruges til.

Men selvsamme vandværk er ikke medlem af VPU og mente at FFV skulle bruges til at gå til modkamp på VPU og NST og Natur og miljø.

Det er selvfølgelig forståligt at man stiller sig kritisk til noget der bliver trukket ned over hovedet men man må også godt tænke sig om. Men hvor om alt er, udgik vi alle af bestyrelsen op til generalforsamlingen med et ultimatum om at enten trækker Hans fra Stavtrup sig ellers vil ingen af os være med mere.

Hans valgte så sjovt nok ikke at trække sig selv om rigtig mange ved generalforsamlingen opfordrede ham til det, da der ikke var nogle der ville stille op med ham. Generalforsamlingen blev udsat 3 uger, og genoptaget der. I den mellemliggende periode fik han så opbagning fra Kolt-Hasselager vandværk fra en der ikke er med i bestyrelsen og derfor ikke kunne vælges, en anden tog så pladsen for ham lidt underligt, Mejlby vandværk, Krajbjerg vandværk samt et jeg ikke kan finde frem til hvem var. Sjovt nok er alle de værker meldt sig ud af VPU, samt de er meget fjendske overfor natur og miljø og NST.

Til sidst nævnte ekstra generalforsamling havde de værker der nu skulle i bestyrelsen en kæmpe plan for alt det der nu skulle laves, og den tidligere bestyrelse havde ikke rigtig fået udrettet noget, andet en lidt sparring med Natur og Miljø i nogle sager fra nord, samt nogle tema aftner hvor der var forskellige ude og holde foredrag.

Der blev ikke sparret på pæne ord om de mange års drift. Så vi fra den gamle bestyrelse ønskede dem tillykke med valget, og synes det er godt hvis de fandt nogle gode sager, og andre ting vi ikke kunne.

Faktisk er jeg ikke klar over om de har fået sat hold til bestyrelsen, Det er ikke meldt ud endnu. Men ved at de fik den fantastiske ide  at tage kontakt til Aarhus Vand, hvem de gutter ikke kan lide, for at aftale en fast pris for at få oplysninger om vandforbrug fra de forbruger der ikke er på OFF. kloak. VI prøvede faktisk selvsamme øvelse men Vi kunne ikke nå til enighed da jo selvfølgelig er forskel på om man har 60 eller 5000. Så individuelle løsning fandt vi på daværende tidspunkt bedst for alle.

De sendte en mail ud om de ville prøve at komme i dialog med dem, samt havde vedhæftet det de kaldte dialogen. For mig at  se var der tale om et ultimatum, det havde nok været smartere at lave et møde og forhandle ud derfra end at sende  AV. et brev som de sjovt nok takke nej til. Vi har jo egentligt en fin aftale med dem, den koster os ikke noget i øjeblikket, men så har de også selv alle oplysninger.

Der er ikke mange muligheder med AV enten står de for det hele til 0 kr. altså aflæsning, ejendomssalg, forbrug sendt til os, alt, vi får pengene efter de er opkrævet, og skal så betale ind til de forskellige instandser. Nr. 2 der betaler de for at få oplysningerne beløb afhængig af hvor mange forbruger der er. I vores tilfælde kunne vi få mener jeg 1600 2 gange om året, det får vi så afregning for nu.

Denne forening blev stiftet for at højne samarbejdet mellem de små værker og for at Aarhus Vand ikke skulle bestemme det hele og overtage flere værker end  højest nødvendigt.

AV har efterfølgende indstillet sin overtagelses rolle, og er blevet en fin medspiller gennem VPU, det er derved også lidt svært at se nødvendigheden med FFV, men ved generalforsamlingerne er der opbakning til den, og værkerne vil gerne have den samhørighed det giver, et fælles talerør.

Det er selvfølgelig i orden og jeg synes også det er en god ide, hvis altså kontingentet bruges fornuftigt på vandværks relateret arbejde og samarbejde.

Det er der også flere end mig der har det sådan, og vores nabo Malling vand og Mårslat vand har samme holdning. Så hvis FFV skal bruges til at bekæmpe andre interesser vi er medlem af, skal vores medlemskab da kraftigt overvejes.

Jeg går ud fra at jeg ved mere efter dette års generalforsamling der plejer at ligge i maj måned.

Derfra tager vi så stilling i bestyrelsen til hvad om vi fortsat skal være en del af FFV.