2012

Formands beretning

Malling kro den 22/2 2012
Året der er gået

1. ingen vandbrud

2. Vandindvindingstilladelse, beskrivelse af værket, behandling af vandet, ledningsnettet, naturen omkring værket, forureningen fra gammel benzin salg, fritagelse for V.V.M godkendelse. ( vurdering af virkninger på miljøet ) for at så ende op med en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding og distribution ud til forbrugerne.

3. Sagen mod Ibilang ejendomme trækker ud og trækker ud og trækker ud. Juridisk har vi retten på vores side. med prisen for at gå i retten er meget dyre end de penge han skylder os, Vi er blevet enige om at mødes til rets mægling, Der er lige blevet aftalt at retsmægling skal foregå den 12/3. vand pegene er kommet men mangler for tilslutning.

4.
En sag med for lavt vand tryk, og hvem der har ansvaret for det. Der har vi også haft advokat hjælp til at vurdere hvordan vi står retmæssig i sagen. Svaret fra advokaten er klokke klart. Hvis der er en forbruger der kommer til at mangle vandtryk pga. forbrug, og andre i hele værket område bliver påvirket af dette, er det den forbruger der bruger mere vand end hvad linjen eller værket kan levere, er forpligtet til at etablere en ny ledning eller på anden måde sørge for at der ikke bliver brugt mere vand end hvad linje og værk kan levere, det kan være at betale for ændring af værk. Sætte en ventil på så der ikke bliver hentet mere vand end værket kan levere uden at det ud over andre forbruger.

5. Vandværks døren er blevet lavet, den er blevet terror sikret med en jern skinne, og en nøgle fri lås med koder, så vi kan styre hvem der kommer i værket. Vi i bestyrelsen har en kode vi kan bruge fast, og så kan andre få en kode der kun virker en gang. Men det er nemt at man ikke behøver at have nøgle med hver gang man har et gøremål der.

6. graveforespørgelser på LER.

7. Den gamle boring var for tidlig ny, så den måtte have en ny pumpe, hvilket er en meget om kostelig affære.

8. Vandprøver: hver gang vi får taget en vandprøve er det gerne lige i forbindelse med at vi haft gjort noget ved ledningsnettet eller værket. Først kan nævnes pumpe skift, prøve lige bag efter, Så kom Silhorko og lavede gennemgang af værket, så var der vandprøve igen. Så frøs borringerne vi skellede dem ad og fik dem tøet, så kom de og tog en op følgende prøve igen… Nitrit i vand er det vi har problemer med lige nu eller hvad man nu kalder det 0,014 højeste er 0.01

9. Frosne rør. Der har været så koldt at boringerne er frosset 2 gange, nu har vi kostet i et pat vinter måtter, da frosset rør ikke er noget der sker i dagtimerne, men helst aften eller nat.

10. maling af vandværk indvendig

11. Solcelle anlæg. pga. man kan mindre og mindre fra er det måske over tid en mulighed at opføre eget anlæg, for at mindre udgifterne til støm