Tilsynsrapporter

Se prøver fra boringerne, samt ved forbruger:

Res_EUDKVE-00604124 og AR-17-CA-00604124-01 NB: Vores vand ikke indeholder Chloridazon på nogen måde :-)

Fra afgang vandværk og ledningsnet

Fra DGU nr. 99.329

Fra DGU nr. 99.355

Tilsynsrapport 2014 Ask Store vandværk