Bestyrelsesmøde 04.12.13

BESTYRELSESMØDE AFHOLDT DEN 4/12 2013
Balskildevej 27

Dagsorden:
1. Siden sidst. Herunder VPU. Gennemgang af vandværk med Mathias Natur og miljø
2. Fællesregulativ
3. Nødforbindelse
4. EVT.

Referat jr. dagsorden:
1. Niels informerede om VPU mødet afholdt den 25/12 hos Aarhus Vand. Ulrik og Niels var med ved gennemgang af det nye vandværk sammen med Mathias Hunter Eriksen fra Natur og miljø. Service aftale med Silhorko bliver bestilt af Niels. Tallene på udpumpet mængde vand og oppumpet mængde passer ikke sammen. Silhorko er kontaktet men de skal bruge nogle tal. målerne skal aflæses i 4 dage og tallene skal sendes til SIlhorko.
2. Vi er underlagt fællesregulativet for vandværker i Aarhus Kommune, hvilket medfører at vores vedtægter vil blive tilsidesat hvor de ikke følger fællesregulativet. Vi vil tilpasse vores vedtægter så de går i hånd med fællesregulativet til først kommende generalforsamling.
3. Niels har informeret om telefon møde med Niels Nørgaard fra Alectia. Skitse planer kommer inden jul til godkendelse af linjeføring af nødforbindelsen. Iden forbindelse vil et nyt pumpehus være aktuelt da pumpen til nødforbindelsen ikke kan være i det nuværende hus. Vi indhenter pris på nyt hus. Der tages højde for at en tagløsning med solceller evt. med senere tilslutning.
4. Frekvens styret udpumpningsanlæg er blevet vendt på mødet, da nødforbindelsen kommer med en frekvensstyret pumpe.
Hjemmesiden er under opbygning.