Bestyrelsesmøde 23.10.13

Bestyrelsesmøde den 23/10 2013
Afholdes Sletholmvej 3

Dagsorden:
1. Betalingsaftaler/afdragsordning
2. Pasningsaftale med Silhorko
3. Renovering af rørføring ved boring herunder varme på rør
4. Hegnssikring
5. Sikring af boring
6. Gelænder ved trappe
7. Elforbrug i tavle
8. Forbedring af samarbejdet
9. Nødforbindelse ref. fra mødet med konsulent den 21/10 2013. Herunder pumpehus renovering.
10. Hjemmeside
11. Åbenvandværk
12. EVT.

REFARAT EFTER DAGSORDEN
1. Ivan informerede om indgået afdragsordning med Aarhus Vand, Samt en indgået afdragsordning for gravearbejdet i forbindelse med seneste tilslutning.
2. Vi har aftale med Silhorko den 8/11-13 hvor der vil blive forsøgt at indgå en pasningsaftale med eftersyn af værket samt at de har drift ansvaret så vi overholder vandmiljø planen der skal være implanteret 2014. For ikke at påføre vandværket store omkostninger til uddannelse af bestyrelses medlemmer forsøges denne løsning med Silhorko.
3. Renovering af boring har været diskuteret, og løsningen er at vi venter, og tager emnet op igen i 2014.
4. Niels Tager kontakt til Natur og Miljø for at høre om der er nogle regler om hegn omkring vandværker. Herefter tager vi en beslutning om hvad vi gør for at sikre der ikke sker værket noget ved uheld og lign.
5. Vi forsøger at finde nogle store sten vi kan sætte omkring boringerne for at sikre mod påkørsel under byggeri mv.
6. Ulrik finder ud af pris og materiale valg for en fornuftig løsning. Dette gøres for at sikre mod at børn ikke falder ned i skakten samt for her til i mørke tid, at der ikke sker uheld.
7. Niels undersøger hvilke parameter vi kan måle elforbrug måler på se-web modulet. Pumpe tre (1) i Kurts verden, render fuld af luft. Vi lufter ud alle mand de følgende dage, for at se om det hjælper.
8. Det er aftalt for at forbedre samarbejdet, at bliver der holdt møder om alle indkommende sager. Dog vil vandbrud være undtaget fra dette. Der vil fra 1/1 2014 blive afholdt 4 faste møder om året, et i starten af året hvor der udarbejdet en plan for hvilke ting der ved en gennemgang af værket ville være nødvendige at reparere i løbet året, samt hvilke der ville komme i 2. prioritet, så det vil være
muligt at lave et mere retningsgivet budget til generalforsamlingen.
9. Orientering fra Ulrik og Niels fra mødet med Niels Nørgaard om nødforbindelsen. Der var mest for lige at se vores udpumpningsanlæg, samt for lige at se på de muligheder der er for at forbinde Astrup med Ask vandværk. Nødforbindelsen forventes at blive etableret efter høst 2014.
10. Niels tager kontakt til Lene Askhim, for at høre hende om hun vil opsige den hjemme side vi har nu, og lave en ny for os.
11. Åbenvandværk vil blive afholdt lige efter generalforsamling 2014, hvor vi vil lave et arrangement hvor det vil være muligt at se det nye vandbehandlingsanlæg.
12. Ikke noget til dette punkt.