Bestyrelsesmøde 11.06.13

Bestyrelsesmøde afholdt den 11/6 2013
hos Sletholmvej 3 hos Ulrik

Dagsorden:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Punkt 2: ”højskole” Balslev mv.
Punkt 3: Status på opgave fordeling fra sidst.
Punkt 4: Landmåler.
Punkt 5: Færdig udarbejdelse af liste til aflevering af filteranlæg.
Punkt 6: Godtgørelse for arbejde i vandværket.
Punkt 7: Vandpriser.
Punkt 8: Opmåling og afregning af ”mustrup” ledningen.
Punkt 9: Ferie plan for vandværket.

REFERAT AF BESTYRELSES MØDE.
Tilstede var Niels Winther Iversen, Ulrik Hansen, Ivan Nielsen
Punkt 1: Referatet er godkendt uden anmærkninger.
Punkt 2: Efter drøftelse af den retning sagen er gået med ”højskolen” er vi alle enige om at videregive sagen til advokat.
Punkt 3: Okkertank er sat i værk med Solbjerg VVS. Ledningen er opmålt til Mustrup. Manglede betaling er kontaktet. Fibernet installeret og arbejdet er gjort færdig af Kurt. Hjemme siden, Lene er sat i gang.
Punkt 4: Landmåler laver kort samt tinglysning af hele ledningen også det ved Niels Brøndum Nielsen i forbindelse med omlægning af ledning bag NBN. Ejendom. Der er blevet spurgt på pris for at korlægge hele ledningsføringen i Ask Store Vandværks forsyningsområde. Prisen er et over slag og må forventes at ligge på mellem 20- 30,000 kr. Denne del af punktet med kortlægning tages op senere.
Punkt 5: Liste og plan for møde er udarbejdet.
Punkt 6: Godtgørelse for arbejde i forbindelse med vandværket er sat op til 2300 kr. for ethvert medlem af bestyrelsen.
Punkt 7: Vi vil hæve vandprisen med 1 kr. fra 1/1 2014 da der er kommet en del ekstra omkostninger for drift af vandværk.
Punkt 8: Opmåling af ledningen for afregning for de tre ejendomme på mustrupvej, er udarbejdet af os for smeden, da vi vil afregne ejendommene for de meter der er målt og efter det tilbud der er afgivet fra Balle Smedie. Vi foreslår de tre ejendomme at vi afregner for endelig afgørelse med en pris efter tilbud fra smeden, så de tre ejendomme er med i værket og alt er afregnet. Værket påtager sig eventuelt merpris. Og holder vores nye medlemmer fri for meromkostning.
Punkt 9: Niels holder ferie 26-27-28
Ulrik holder ferie 29-30-31
Ivan holder ferie 30-31-32
Så der vil være nogle fra bestyrelsen hele tiden til at varetage værket.